SENSE mRNA-Seq (Illumina)

SENSE mRNA-Seq V2 Kits (Illumina)

Use for Cat. No.: 001 (SENSE mRNA-Seq V2).

Current Version:

pdf  001UG004V0330 – User Guide – update 15.07.2019
  Send us your publication & get the RNA T-shirt!

pdf 001MS040V0120 – MSDS Information for SENSE mRNA-Seq Kits V2 for Illumina – update 02.09.2017

pdf Lexogen i7 and i5 Index Sequences – update 05.05.2020